21. juli 2019

Happy Footstep historie

Glade dansere startede Linedance op i Aktivitetshuset i Janderup i september 2006, som var en stor succes, i det rigtig mange danseglade mennesker fyldte salen op hver gang.

Fra starten var linedanceforeningen en del af gymnastikforeningen i Janderup.
Efter ca. et år, var der så mange dansere, at klubben flyttede til Eventyrgården, som er et smukt sted og som rummer mere plads, hvor der er mulighed for at sidde ned i pauserne og nyde en tår at drikke. Det var også omkring denne periode, at en dame ved navn Sonni fra Oksbøl kom på navnet “Happy Footstep”. Det har klubben heddet lige siden.

Fra 2008 – 2011 oplevede klubben et stødt faldende medlemstal.
Berend som nu er instruktør, startede som hjælpe instruktør i 2008 og har siden august 2011 været instruktør og har stået for klubben og dens arrangementer sammen med hans kone Geke. Heldigvis har klubben oplevet, at medlemstallene igen har været kontinuerligt stigende i årene der er gået frem til nu.

Igennem alle årene, har der været lært og danset rigtig mange danse, klubben har lavet mange opvisninger og workshops, der har været grinet og hygget både på danseaftenerne, men også i forbindelse med de mange arrangementer, som klubben har været vært for. På den måde har klubben udviklet større og større selvstændighed igennem årene, hvor der har været mange aktiviteter uden for Janderup Forenede Sportsklubber (JFS), som klubben med tid hørte under.

Happy Footstep som selvstændig linedance-forening

I 2019 blev det vurderet af flere af klubbens medlemmer, at der var flere fordele ved at være en selvstændig klub, frem for fortsat at være en del af JFS. På baggrund af det, blev Happy Footstep en selvstændig forening med egen bestyrelse pr. 6. maj 2019, efter at der var afholdt stiftende generalforsamling, hvor 48 ud af klubbens 55 medlemmer var fremmødte.

Happy Footstep voksede med en flot stigning det første år til 65 medlemmer. Det danselystne folk valfarter til Happy Footstep i Janderup fra Esbjerg, Varde, Henne, Nr. Nebel, Oksbøl, Årre og alle steder derimellem. På den måde dækker Happy Footsteps medlemmer et stort opland i Varde Kommune og hele Vestjylland.

Happy Footstep laver linedance-opvisninger, workshops og træf i Varde Kommune og resten af landet. Happy Footstep deltager årligt i mange forskellige lokale aktiviteter, som ikke kun handler om linedance. Her ønsker foreningen at fremvise linedance sammen med andre kulturelle og sociale aktiviteter – På Varde tøvet er vi med til Dansens Dag og Varde Å Dag på ladepladsen i Janderup, samt loppemarked i Oksbøl.

Dansehygge på Varde Å Dag 2019