25. juli 2019

Aktuelt

Der indkaldes til generalforsamling i Happy Footstep Line Dance Klub.

Mandag d. 3. februar 2020 på Eventyrgården, Vesterled 52, 6951 Janderup.

Dagsorden:

  • 1 Valg af dirigent
  • 2 Valg af 2 stemmetællere
  • 3 Formandens beretning
  • 4 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • 5 Behandling af indkomne forslag
  • 6 Fastsættelse af næste års kontingent
  • 7 Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8
  • 8 Valg af revisor og suppleanter jf. § 8
  • 9 Eventuelt

Inge Lindholm-Clausen (genvalg), Susanne Lykke Dam (genvalg), og Odette van Medevoort (ta ikke genvalg) er på valg.

Indkomne forslag skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mød op og vær med til at gøre din indflydelse gældende for klubbens fremtid.

Der serveres kaffe og kage.

Hold 1 danser denne dag kl. 17.15 – 18.15. Efter generalforsamlingen danser hold 2 og 3 sammen.

Vi glæder os til at se dig

Venlig hilsen

Bestyrelsen Happy Footstep

19/01-2020 Happy Hours søndag fra kl.10 -12 Se kalender.

18/10-2019 Pizza Linedance Aften og Danseliste Tre Workshop’s fra Carola und Andreas Holst (Hamburg): I’ll Go With You : Looking For Freedom : Something You Love

18/08-2019 Varde Å Dag Janderup (se kalender). Opvisning på Ladepladsen og Torvet. Dansene: Codigo, Just A Memory, Love Flow og All You Need

22/04-2017 Jubileum 10+1 Workshop’s fra Gitte Stehr (Roadhouse Vejle): My Hands On You og Marian L Pedersen (Roadhouse Vejle): Things