Linedans i Varde Kommune

Linedance har været en del af Varde Kommune igennem mange år, hvor Varde Kommune gennem alle årene har støttet dansen. Derfor har Linedance en særlig historie i Varde Kommune, som vi vil præsentere dig for i denne artikel.

Linedance i Varde Kommune happy footstep

Varde Linedance

Varde Linedance startede i 2005. Klubben Varde Linedance dansede dengang på Brorsonskolen i Varde. Her dansede de om torsdagaftener fra kl. 19.00 – 21.00. Varde Linedance havde 25 dansere, som alle dansede på ”begynderholdet”. Derefter fortsatte 18 dansere aftenen med at danse på ”let øvet hold”, hvorefter 10 af danserne tog de sidste 40 minutter med på ”øvet hold”. Der var altså rigelig af dansetid for de øvede.

John Hjort Kristensen var instruktør for begynderholdet, Maiken Hansen Haar tog sig af det let øvede hold, Annette Klint instruerede det øvede hold. Klubbens formand var Johnny Muun. Varde Linedance ophørte i 2011.

Alslev Square og Linedanceforening

Meget før Varde Linedance blev til og som noget af den første linedance i Varde Kommune var der klubben Alslev Square og Linedanceforening, som var lagt under hus. Alslev Square og Linedanceforening startede i 1995. Klubben eksisterer ikke længere. I dag er linedanceklubben Happy Footstep, som har eksisteret siden 2006 og som har hjemsted i Janderup – tæt på Varde, den primære klub med stadig stigende tilgang af medlemmer i Varde Kommune i dag.

Indtil 1999 blev der danset i aulaen på Alslev Skole, hvor Alslev Square og Linedanceforening havde hjemmested. Ved deres Stiftende Generalforsamling i 1999 blev de selvstændig og dansested blev Alslev Forsamlingshus. Medlemmer antallet var dengang 170 Linedanser og 50 squaredanser. Gennem årene har Ole Bjerg været formand og en bærende kraft for Alslev Square og Linedanceforening.

Alslev Square og Linedanceforening var en velfungerende klub, og klubbens formål var at udbrede interessen for dansen og skabe et både godt og hyggeligt miljø for danserne. Medlemmerne var fordelt på de to dansestile squaredans og linedance.

Squaredans i Alslev Forsamlingshus

Squaredans

Squaredans er en amerikansk folkedans, hvor man har en partner. Når man danser squaredans, kan man fx danse i en ”kvadrille”. Det betyder, at 4 par danner en firkant og at denne firkant er udgangspunkt for hele dansen. Denne firkant kaldes for en ”Square”. Der kan også danses ”contra”, som betyder, at mændene danser på den ene række og damerne overfor på den anden række. Squaredans kan også danses i store cirkler, som kaldes en ”mixer”. En ”caller” fortæller hvad der skal danses.

Linedance i Alslev Forsamlingshus

I linedance har man ikke brug for en dansepartner og der danses på lines (linjer). Men fordi man danse på linjer formes der en firekant, firekanten kan flytte sig fra venstre til højre og kan gå frem og tilbage.
I Linedance foreteller en instruktør løbende under dansen (hvis nødvendig) i takt med musikken hvad for trin der kommer, således bliver danserne guidet igennem dansen. Linedance instruktør på torsdag var Berit Hansen og på mandag Frank Simonsen.

Alslevtræf

Klubben var i en årrække, op gennem nullerne, arrangør for et årligt Square- og Linedance træf, og den var velbesøgt (varierende fra 200 til 400 dansere). I året 2000 blev træffet for første gang afholdt i Alslev Forsamlingshus sener blev træffet afholdt i Lykkegårdshallen i Varde.

Alslevtræf Lykkegårdshallen

Alslev Square og Linedance-forening måtte desværre lukke og slukke på grund af et frafald i medlemmer i 2010. Da foreningen stoppede, havde de et plus på kontoen på 20.000 kr., som meget generøst blev tildelt det lokale forsamlingshus. Squaredansen stoppede i 2009 og Linedansen i 2011.

Linedance i FysioDenmark Varde

Instruktøren Berit Hansens datter Susan Hansen, også fra Alslev Square og Linedanceforening havde i 2006 et linedance hold ved FysioDenmark Varde. Deltagerne fik med Susans undervisning mulighed for at danse i højt tempo, da dansen gerne skulle give sved på panden. Timerne var velbesøgte. Det var en spændende ide at bruge linedance som et af flere motionstilbud i forbindelse det at dyrke motion i et fitnesscenter.

Linedance i Tinghøj

I Tinghøj blev der danset linedance fra 2006, hvor Susan Hansen var instruktør i sæsonen 2006-2007. Leif Wittorff overtog holdene i 2007 og underviste helt frem til 2019. Pga. en knæskade holdt han og Berend Ziengs fra Happy Footstep overtog fanerne i 2020. Allerede efter to år blev holdet nedlagt fordi foreningen Familie & Fritid Orten Tinghøj hvor holdet var en del af, blev opløst.

Linedance i Varde Kommune i dag

Happy Footstep er i dag den største Linedance-forening i Varde Kommune. Linedance-klubben startede som en del af Janderup Forenede Sportsklubber (JFS) i 2006. I starten dansede medlemmerne i Aktivitetshuset i Janderup. Men allerede efter 1 år havde klubben så mange rmedlemmer, at det kneb med pladsen. Derfor rykkede øve aftenerne over til Eventyrgården i Janderup. Siden da har klubbens medlemmer delt danseglæden med hinanden i Eventyrgården hver mandag. Samtidig kom klubben til at hedde ”Happy Footstep”.

Linedance instruktørerne i Happy Footstep

Fra 2006 – 2011 var Jane Holm Petersen fra Janderup instruktør for klubben. Hun var med til at starte linedance op i JFS og vi skylder hende derfor en stor tak. At være linedance-instruktør er meget tidskrævende, da det ugentligt kræver flere timers forberedelse. Jane valgte at stoppe som instruktør i 2011, da hun ønskede at prioritere sin tid anderledes.

Berend Ziengs har danset i klubben lige siden den startede i 2006. 3 år senere stødte Berends hustru, Geke Ziengs til. Berend startede som hjælpeinstruktør i 2008, og i august 2011 overtog han alle holdene. Han har siden varetaget klubben og dens medlemmers danseinteresser som klubbens instruktør. Geke har været klubbens nerve i forhold til det administrative og i forhold til det at drage omsorg for medlemmerne. Parret, Geke og Berend Ziengs, er kendt som lokalområdets linedance-entusiaster.  

I JFS startede Happy Footstep i 2006 med omkring 45 medlemmer. Da Jane stoppede i 2011 var klubben nede på 20. Årene efter voksede antallet af medlemmer støt til omkring 55 i 2018.

Happy Footstep som selvstændig linedance-forening

I 2019 blev Happy Footstep en selvstændig forening med egen bestyrelse ved at træde ud af JFS. Happy Footstep voksede med en flot stigning det første år til 65 medlemmer. Med corona-udfordringerne var medlemstallet ned på ca. 55. Men nu Happy Footstep pga. økonomien, er flyttet fra Eventyrgården til Sportium’s dejlige lokaler i Varde er medlemstallet stegnet til over 90. Det danselystne folk valfarter til Happy Footstep i Janderup fra Esbjerg, Varde, Henne, Nr. Nebel, Oksbøl og alle steder derimellem. På den måde dækker Happy Footsteps medlemmer et stort opland i Varde Kommune og hele Vestjylland.

Linedance for hele Vestjylland

I Happy Footstep danses der på flere niveauer. Det betyder, at alle kan være med uanset niveau. Ud over dansen vægter klubben det sociale højt, hvorfor der altid er plads til snak, grin og en kop kaffe. Derfor er der lagt en kort pause ind på alle hold, der netop giver mulighed for at få snakket og hygget sammen.

Happy Footstep laver linedance-opvisninger, workshops og træf i Varde Kommune. Happy Footstep deltager årligt i mange forskellige lokale aktiviteter, som ikke kun handler om linedance. Her ønsker foreningen at fremvise linedance sammen med andre kulturelle og sociale aktiviteter – som Dansens Dag (afholdes på Torvet i Varde), Varde Å Dag (egen stand på Ladepladsen i Janderup) og Oksbøl kræmmermarked (opvisninger i juli måned), kan nævnes.

Dansehygge på Varde Å Dag 2019