Linedans i Varde Kommune

Linedance har været en del af Varde Kommune igennem mange år, hvor Varde Kommune gennem alle årene har støttet dansen. Derfor har Linedance en særlig historie i Varde Kommune, som vi vil præsentere dig for i denne artikel.

Linedance i Varde Kommune happy footstep

Varde Linedance

Varde Linedance startede i 2005. Klubben Varde Linedance dansede dengang på Brorsonskolen i Varde. Her dansede de om torsdagaftener fra kl. 19.00 – 21.00. Varde Linedance havde 25 dansere, som alle dansede på ”begynderholdet”. Derefter fortsatte 18 dansere aftenen med at danse på ”let øvet hold”, hvorefter 10 af danserne tog de sidste 40 minutter med på ”øvet hold”. Der var altså rigelig af dansetid for de øvede.

John Hjort Kristensen var instruktør for begynderholdet, Maiken Hansen Haar tog sig af det let øvede hold, Annette Klint instruerede det øvede hold. Klubbens formand var Johnny Muun. Varde Linedance ophørte i 2011.

Alslev Square og Linedanceforening

Meget før Varde Linedance blev til og som noget af den første linedance i Varde Kommune var der klubben Alslev Square og Linedanceforening, som dækkede Alslev og Varde. Alslev Square og Linedanceforening startede i 1999. Klubben eksisterer ikke længere. I dag er linedanceklubben Happy Footstep, som har eksisteret siden 2006 og som har hjemsted i Janderup – tæt på Varde, den primære klub med stadig stigende tilgang af medlemmer i Varde Kommune i dag.

Fra 1999 blev der danset i Alslev, på Alslev Skole, hvor Alslev Square og Linedanceforening havde hjemmested. Gennem årene har Ole Bjerg været formand og en bærende kraft for Alslev Square og Linedanceforening.

Medlemmerne var fordelt på de to dansestile squaredans og linedance. Klubben var i en årrække, op gennem nullerne, arrangør for et årligt og velbesøgt Square- og Linedance træf, som blev afholdt i Lykkegårdshallen i Varde.

Alslev Square og Linedanceforening var en velfungerende klub, der i sæsonen 2004 / 2005 havde 183 aktive medlemmer. Klubbens formål var at udbrede interessen for dansen og skabe et både godt og hyggeligt miljø for danserne.

Alslev Square og Linedance-forening måtte desværre lukke og slukke på grund af et frafald i medlemmer i 2010. Da foreningen stoppede, havde de et plus på kontoen på 20.000 kr., som meget generøst blev tildelt det lokale forsamlingshus. Squaredansen stoppede i 2008 og Linedansen i 2010.

Squaredans i Alslev

Squaredans

Squaredans er en amerikansk folkedans, hvor man har en partner. Når man danser squaredans, kan man fx danse i en ”kvadrille”. Det betyder, at 4 par danner en firkant og at denne firkant er udgangspunkt for hele dansen. Denne firkant kaldes for en ”Square”. Dansen kan også danses ”contra”, som betyder, at man danser på lange rækker – mændene på den ene række og damerne overfor på den anden række. Squaredans kan også danses i store cirkler, som i squaredansesprog kaldes en ”mixer”.

Linedance i Alslev

Til forskel fra squaredans danses linedance på linjer hvor man ikke har en partner.
Til sammenligning har man ved både squaredansen og linedance en ”caller”. Det er en person – en instruktør, som løbende under dansen giver kommandoer i takt med musikken. Således bliver danserne guidet igennem dansen. For linedance var instruktøren Berit Hansen.

Alslevtræf Lykkegårdshallen

Linedance i Varde

Instruktøren Berit Hansens datter Susan Hansen, også fra Alslev Square og Linedanceforening havde i 2006 et linedance hold ved Varde Fitness. Deltagerne fik med Susans undervisning mulighed for at danse i højt tempo, da dansen gerne skulle give sved på panden. Timerne var velbesøgte. Det var en spændende ide at bruge linedance som et af flere motionstilbud i forbindelse det at dyrke motion i et fitnesscenter.

Linedance i Varde Kommune i dag

Happy Footstep er i dag den største Linedance-forening i Varde Kommune. Linedance-klubben startede som en del af Janderup Forenede Sportsklubber (JFS) i 2006. I starten dansede medlemmerne i Aktivitetshuset i Janderup. Men allerede efter 1 år havde klubben så mange medlemmer, at det kneb med pladsen. Derfor rykkede øveaftenerne over til Eventyrgården i Janderup. Siden da har klubbens medlemmer delt danseglæden med hinanden i Eventyrgården hver mandag. Samtidig kom klubben til at hedde ”Happy Footstep”.

Linedanceinstruktørerer i Happy Footstep

Fra 2006 – 2011 var Jane Holm Petersen fra Janderup instruktør for klubben. Hun var med til at starte linedance op i JFS og vi skylder hende derfor en stor tak. At være linedance-instruktør er meget tidskrævende, da det ugentligt kræver flere timers forberedelse. Jane valgte at stoppe som instruktør i 2011, da hun ønskede at prioritere sin tid anderledes.

Berend Ziengs har danset i klubben lige siden den startede i 2006. 3 år senere stødte Berends hustru, Geke Ziengs til. Berend startede som hjælpeinstruktør i 2008, og i august 2011 overtog han alle holdene. Han har siden varetaget klubben og dens medlemmers danseinteresser som klubbens instruktør. Geke har gennem årene været klubbens hjælpeinstruktør. Derudover har Geke været klubbens nerve i forhold til det administrative og i forhold til det at drage omsorg for medlemmerne. Parret, Geke og Berend Ziengs, er kendt som lokalområdets linedance-entusiaster.  

Happy Footstep som selvstændig linedance-forening

I JFS startede Happy Footstep med omkring 45 medlemmer. Da Jane stoppede i 2011 var klubben nede på 20. Årene efter voksede antallet af medlemmer støt til omkring 55 i 2018.

I 2019 blev Happy Footstep en selvstændig forening med egen bestyrelse ved at træde ud af JFS. Happy Footstep voksede med en flot stigning det første år til 65 medlemmer. Med corona-udfordringerne er medlemstallet i dag på ca. 55, hvoraf de ca. 20 medlemmer danser på flere hold. Det danselystne folk valfarter til Happy Footstep i Janderup fra Esbjerg, Varde, Henne, Nr. Nebel, Oksbøl og alle steder derimellem. På den måde dækker Happy Footsteps medlemmer et stort opland i Varde Kommune og hele Vestjylland.

Linedance i Tinghøj og på Fanø

I Tinghøj blev der danset linedance fra 2006, hvor Susan Hansen var instruktør i sæsonen 2006-2007. Leif Wittorff overtog holdene i 2007 og underviste helt frem til 2019. Berend Ziengs fra Happy Footstop overtog fanerne i 2020. Holdet i Tinghøj hører til under foreningen Familie & Fritid Orten Tinghøj. Der danses i Tinghøj forsamlingshus hver onsdag aften.

Nordby på Fanø

Fanø holdet hører til under AOF Center Sydjylland, hvor Leif Wittorff har været instruktør i mange år. Pga. en knæskade holdt han og Berend Ziengs fra Happy Footstep er nu instruktør for holdet hvor der danses i Nordby (Fanøhallen) hver tirsdag aften.

Linedance for hele Vestjylland

I Happy Footstep danses der på 4 niveauer. Det betyder, at alle kan være med uanset niveau. Ud over dansen vægter klubben det sociale højt, hvorfor der altid er plads til snak, grin og en kop kaffe. Derfor er der lagt en kort pause ind på alle hold, der netop giver mulighed for at få snakket og hygget sammen.

Happy Footstep laver linedance-opvisninger, workshops og træf i Varde Kommune og resten af landet. Happy Footstep deltager årligt i mange forskellige lokale aktiviteter, som ikke kun handler om linedance. Her ønsker foreningen at fremvise linedance sammen med andre kulturelle og sociale aktivieteter – både Dansens Dag og Varde Å Dag kan nævnes.

Dansehygge på Varde Å Dag 2019

Dansens Dag afholdes på Torvet i Varde, hvor alverdens dansegenre er repræsenteret i løbet af dagen. Happy Footstep står hvert år klar med en opvisning og en workshop. I forbindelse med Varde Å Dag har Happy Footstep, ud over opvisning og workshop, været præsenteret ved at have egen stand på Ladepladsen i Janderup. Et besøg ved Happy Footsteps stand byder på både konkurrence, kaffe dans og snak.   

Flere medlemmer fra Happy Footstep deltager hvert år ved dansetræffene i både Skærbæk og Bogense. Det er dansetræf som strækker sig over en hel weekend og hvor der danses i byens gader og i store haller. Derudover deltager medlemmer til flere endagstræf i løbet af året.  

Bogense Linedance Træf